Пише ви...

Регистриране на фолклорна формация
за участие в конкурса 2024

  
Изберетер само една категория (ако участвате с няколко – за всяка една, отделна регистрация)
Официалното наименование на вашата фолклорна формация
(НЧ, частен клуб, СУ, ВУЗ или сдружение)
Имена, звание, степен
За участниците в конкурса за новосъздадени произведения след 2018 г. – въведете годината на сценично представяне
музика народна или авторска
хореограф на оригиналното произведение или постановчик
Жива музика (оркестрово изпълнение) или на дигитален носител
Ако произведението е с по-голяма продължителност – обърнете се към организаторите за разрешение
не се отнася за състави за изворен фолклор; въведете НЕ
не се отнася за състави за изворен фолклор; въведете НЕ
не се отнася за състави за изворен фолклор; въведете НЕ
Ако произведението е с по-голяма продължителност – обърнете се към организаторите за разрешение
Ако произведението е с по-голяма продължителност – обърнете се към организаторите за разрешение
https://vasheInternetMyasto/file1.mp3